صدق الهی و مسئله خلف وعید

صدق الهی و مسئله خلف وعیدصدق

آکاایران: صدق الهی و مسئله خلف وعید

آکاایران: صدق الهی و مسئله خلف وعید

نشریه : معرفت کلامی

نویسنده : پدیدآورنده : عبد الرحیم سلیمانی بهبهانی

سال هشتم / شماره پیاپی 18 / صفحه 129-143

چکیده :

به دست دادن تصویر درست از صفات ذاتی و فعلی خداوند، و تلاش در جهت زدودن شبهات مرتبط با اوصاف الهی، نقشی برجسته در تعمیق باور دینی و جلوگیری از انحرافات اعتقادی دارد. صفت صدق الهی هرچند از اوصاف مورد اتفاق است، اما گاهی ممکن است در تعارض با یکی دیگر از باورهای دینی، یعنی جواز عفو و عدم عذاب برخی گناهکاران بر طبق مشیت الهی، جلوه کند. تفضلیه که معتقد به جواز عفو هستند، برای نشان دادن سازگاری میان این عقیده با صفت صدق الهی و وعیدهای موجود در قرآن و احادیث، نظریه های مختلفی عرضه کرده اند، که مهم ترین آنها عبارت اند از: نظریه مبتنی بر انکار اطلاق قبح کذب؛ نظریه انشاء انگاری وعد و وعید؛ نظریه عدم واقع نمایی زبان وعد و وعید؛ نظریه انکار تنجّز و حمل وعیدها بر استحقاق عقاب، و نظریه مشروط بودنِ وعیدهای الهی. نوشتار حاضر، که به شیوه کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی تحلیلی سامان یافته، بر آن است که نظریه اخیر -یعنی مشروط بودنِ آیات و اخبار وعید و عدم اطلاق و عمومیت آنها- نظریه ای استوار و دارای پشتوانه عقلی، قرآنی و حدیثی است، و چهار نظریه دیگر دارای اشکال اند.

کلیدواژه های مقاله :صدق الهی، وعد و وعید، خلف وعید، کذب نافع، وعیدیه، تفضلیه
.

منبع : hadith.ir


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

سحیفه سجادیه درباره رزق

گردآوری توسط بخش اخلاق و عرفان اسلامی سایت آکاایران
تبلیغات