سیاست عملی و فنون حکمرانی امام علی(ع) مطالعه موردی حکومت مندی در نامه های نهج البلاغه

آکاایران: سیاست عملی و فنون حکمرانی امام علی(ع) مطالعه موردی حکومت مندی در نامه های نهج البلاغه

آکاایران: سیاست عملی و فنون حکمرانی امام علی(ع) مطالعه موردی حکومت مندی در نامه های نهج البلاغه

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده : پدیدآورنده : مرتضی منشادی
پدیدآورنده : نصرت بامری
پدیدآورنده : روح الله اسلامی

سال پنجم / شماره پیاپی 19 / صفحه 83-100

چکیده :

سیاست از دو بخش نظری و عملی تشکیل شده­ است. در بخش نظری مبانی، مفاهیم، اهداف و روش ­ها و در بخش عملی شیوۀ اجرا و طراحی و برنامه ریزی مورد تأکید است. حکومت مندی به معنای فکر کردن در باب نهادهای حکومتی هر دو جنبه را مورد تأکید قرار می‏ دهد. این مقاله می‏­ کوشد با تفسیر نامه های نهج البلاغه به تبیین موضوع حکومت مندی از زاویۀ دید امام علی(ع) بپردازد. علی(ع) نامه ­ها را زمانی نوشته است که در رأس هرم حاکمیت قرار داشته و بر همین اساس با توجه به آرمان ها و اهداف حکومت اسلامی، فنونی عملی جهت تدبیر عرصۀ عمومی به وجود آورده است. در این پژوهش حکومت مندی را با سه شاخص فنون آرمانی، جایگاهی و غیریت­ ساز مورد بررسی قرار داده­ ایم تا نشان دهیم که در مناسبات قدرت و شبکۀ جایگاه­ های سیاسی، امام(ع) چه رویه­ های نهادی و عقلانی جهت حل مسائل پیشنهاد داده­ است. نتیجۀ پژوهش نشان داد که شیوۀ حکمرانی امام(ع) دارای فنون، نهادها و رویه هایی است که از آن می ‏توان به عنوان حکومت مندی بهره برد.

کلیدواژه های مقاله :سیاست عملی؛ فنون حکمرانی؛ نهج البلاغه؛ امام علی(ع)؛ نامه ها
.

منبع : hadith.ir

گردآوری توسط بخش اخلاق و عرفان اسلامی سایت آکاایران
تبلیغات