در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد بازتاب و تحلیل واقعه غدیر خم در تواریخ عمومی سده های هفتم تا دهم هجری ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته اخلاق و عرفان اسلامی از سایت دین و زندگی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

بازتاب و تحلیل واقعه غدیر خم در تواریخ عمومی سده های هفتم تا دهم هجری

آکاایران: بازتاب و تحلیل واقعه غدیر خم در تواریخ عمومی سده های هفتم تا دهم هجری

آکاایران: بازتاب و تحلیل واقعه غدیر خم در تواریخ عمومی سده های هفتم تا دهم هجری

نشریه : پژوهش نامه علوی

نویسنده : پدیدآورنده : نیره دلیر

سال هفتم / شماره پیاپی 14 / صفحه 19-39

چکیده :

واقعه ی غدیر از رویدادهای مهم در تاریخ صدر اسلام است که باعث تنش ها و اختلافات زیادی بین شیعیان و اهل سنت شده است؛ لذا بازتاب و چگونگی نقل کردن این واقعه در تاریخ نگاری مورخین حائز اهمیت است و سده های هفتم تا دهم هجری عصری پر تلاطم در تاریخ اسلام مخصوصا ایران است که مغولان قسمت اعظم جهان اسلام را به تصرف خویش درآوردند. این پژوهش با رویکردی تاریخی در پی بررسی بازتاب و تحلیل واقعه ی غدیر در تواریخ عمومی سده های هفتم تا دهم هجری است و در پی پاسخ بدین پرسش است که واقعه غدیر در آثار تاریخی حوزه زبان فارسی و عربی چگونه روایت شده و علل این گونه بازتاب چیست؟ یافته ها حاکی از آن است که بازتاب این روایت ها متأثر از فضای عصر خود مورخین بوده که در بخش فارسی زبان، روایت هایی را بازتاب داده اند که در عصر خویش برجسته بوده؛ و در حوزه عربی زبان نیز با توجه به رویکرد روایی یا تاریخی نگاه متفاوتی وجود دارد.

کلیدواژه های مقاله :واقعه غدیر؛ تواریخ عمومی؛ سده هفتم تا دهم؛ حوزه زبان فارسی و عربی
.

منبع : hadith.ir

بازتاب و تحلیل واقعه غدیر خم در تواریخ عمومی سده های هفتم تا دهم هجری گردآوری توسط بخش اخلاق و عرفان اسلامی سایت آکاایران
تبلیغات