واژه شناسى عقیده

آکاایران: واژه شناسى عقیده

آکاایران: واژه شناسى عقیده

پرسش :

واژه «عقیده» را توضیح دهید.پاسخ :

به گزارش آکاایران: واژه عقیده ، از مصدر «عقْد» گرفته شده که به معناى استوار کردن و بستن (پیوند) است. پیوند چیزى با چیز دیگر ، ممکن است حقیقى و مادّى باشد (مانند: پیوند زدن جوانه یا شاخه درختى به شاخه درخت دیگر) و ممکن است مجازى و معنوى باشد (مانند: ازدواج زن و مرد که به واسطه عقد ازدواج ، یکى به دیگرى پیوند مى خورد).

بر این پایه ، عقیده عبارت است از : چیزى که به ذهن ، روح و فکر انسان گره مى خورد. آن گاه که ذهن آدمى مى پذیرد که زمین به دور خورشید مى چرخد و یا خورشید به دور زمین مى چرخد ، و یا هنگامى که مى پذیرد که خون در بدن گردش مى کند یا نمى کند ، و یا مى پذیرد که هستى خالقى دارد و یا نمى پذیرد ، یا مى پذیرد که انسان پس از مرگْ زنده مى شود و یا نمى پذیرد ، پذیرش هر نظریّه اى ، خواه درست یا نادرست ، به معناى بستن و گره زدن آن نظریّه به ذهن و استوار کردن این پیوند است. این پیوند ، «عقد» و آن نظریّه ، «عقیده» نامیده مى شود .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت

.

منبع : hadith.ir

گردآوری توسط بخش اخلاق و عرفان اسلامی سایت آکاایران
تبلیغات