صفت ودود خداوند

آکاایران: صفت ودود خداوند

آکاایران: صفت ودود خداوند

پرسش :

صفت ودود خداوند را توضیح دهید.



پاسخ :

به گزارش آکاایران: واژه شناسى «وَدود»

صفت «ودود» ( دوستدار) ، [بر وزنِ] «فعول» به معناى «فاعل» و از ریشه «ودد» است که بر دوست داشتن دلالت مى کند و در معناى آرزو کردن نیز به کار مى رود . گفته مى شود : «وَددتُه» یعنى : او را دوست داشتم . همچنین گفته مى شود : وددتُ أنّ ذاک کان ؛ یعنى آرزو داشتم چنان مى بود ، هنگامى که آرزوى چیزى در میان باشد . «وُدّ» بر دوست داشتن دلالت مى کند و «وَدادة» بر آرزو کردن .

ابن اثیر گفته است : در صفات خداى متعال ، «ودود» یا بر وزن «فعول» به معناى «مفعول» است ، یعنى : در دل هاى پیروانش محبوب است ، یا بر وزن «فعول» به معناى «فاعل» است ، یعنى : بندگان شایسته اش را دوست دارد ، به این معنا که از آنان خشنود است .

ودود، در قرآن و حدیث

صفت «ودود» ، در قرآن کریم یک بار با صفت «رحیم» و یک بار با صفت «غفور» به کار رفته است .

صفت «ودود» در آیات و احادیث ، بر وزن «فعول» به معناى «فاعل» است ، نه «مفعول» ، و بر دوستى خدا نسبت به بندگانش دلالت مى کند . آنچه این مطلب را تأیید مى کند ، آن است که این صفت ، همراه با صفت هایى همچون : «رحیم (آمرزنده)» و «غفور (مهربان)» (هر کدام یک بار) ـ که معناى فاعلى دارند ـ به کار رفته است .



پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت

.

منبع : hadith.ir

گردآوری توسط بخش اخلاق و عرفان اسلامی سایت آکاایران
تبلیغات