نام گذاری

آکاایران: نام گذاری غدیر خم

آکاایران: نام گذاری غدیر خم

پرسش :

سبب نام گذاری غدیر خم به این نام چیست؟پاسخ :

به گزارش آکاایران: از مجموع آنچه معجم هاى عربى درباره «غدیر» گفته اند، مى توانیم آن را چنین تعریف کنیم : گودالى طبیعى در زمین، که آب باران و سیل در آن جمع مى شود و تا تابستان نمى مانَد.[۱]

غدیر، به صورت «غُدُر» (به ضمّ هر دو حرف نخست)، «غُدْر» (به ضمّ حرف نخست و سکون حرف دوم)، «اَغدُره» و «غُدران» ، جمع بسته مى شود.

در بیان علّت نام نهادن واژه «غدیر» بر گودالى که در آن آب جمع مى شود، گفته اند:

۱ . آن، اسم مفعول است ؛ زیرا سیل، آن را بر جاى مى نهد ؛ یعنى : هنگامى که سیل، گودال را با آبْ پُر مى کند، آن را با آبش رها مى کند.

۲ . آن، اسم فاعل از غَدْر است ؛ زیرا به واردان بر خویش خیانت مى کند، از آنان پوشیده مى ماند و به اهلش خیانت مى ورزد. نیز هنگام نیاز شدید به آب آن [ در تابستان، ]بى آب مى گردد.

زبیدى، در معجمش تاج العروس، این وجه [ دوم] را با شعر کُمَیت، تقویت کرده است:

و گذشتگان، به سبب خیانتش، آن را «غدیر» نامیدند

و به غدیر، لقب «غدیر» دادند.[۲]بر اساس وجه نخست ، علّت نام گذارى این مکان به «غدیر»، به جهت آن است که جاى گود درّه است ؛ امّا چرا آن را «خُم» نامیده اند؟

یاقوت حَمَوى در معجم البلدان از زمخشرى نقل مى کند که او گفته است:

خُم، نام مردى رنگرز است که گودال میان مکّه و مدینه واقع در جحفه، به او نسبت داده شده است.[۳]

سپس از صاحب المشارق نقل کرده که او گفته است:

خُم، نام بیشه اى در آن جاست و در آن ، غدیرى (برکه اى) به آن منسوب است.

همین تعلیل را بَکرى پسندیده و در معجم ما استعجم آورده است:

و غدیر خم، در سه میلى جحفه و در سمت چپ جاده است و آب چشمه اى به آن مى ریزد و پیرامون آن ، درختان فراوان و در هم تنیده اى قرار دارد. آن بیشه، خُم نامیده مى شود.[۴]


[۱]ر . ک : لسان العرب و تاج العروس :ماده «غدر» .

[۲]تاج العروس : ماده «غدر» به معناى خیانت .

[۳]معجم البلدان : ج ۲ ص ۳۸۹ .

[۴]معجم ما استعجم : ج ۲ ص ۳۶۸ .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت

.

منبع : hadith.ir

گردآوری توسط بخش اخلاق و عرفان اسلامی سایت آکاایران
تبلیغات