136 ـ تشویق به ورزش کشتی

آکاایران: 136 ـ تشویق به ورزش کشتی

آکاایران: تاریخ: دوشنبه 1395/8/10
شارح : عبد الهادی مسعودی
مدت: 8 دقیقه

قالَ النَّبِیُ صلى الله علیه و آله لَهُما [لِلحَسَنِ وَالحُسَینِ علیهماالسلام] : قُوما الآنَفاصطَرعا، فَقاما لِیَصطَرِعا، وقَد خَرَجَت فاطِمَةُ علیهاالسلام فی بَعضِ حاجَتِها، فَدَخَلَت فَسَمِعَتِ النَّبِیَ صلى الله علیه و آله وهُوَ یَقولُ : إیهِ یا حَسَنُ! شُدَّ عَلَى الحُسَینِ فَاصرَعهُ. فَقالَت لَهُ : یا أبَه، واعَجَباهُ! أتُشَجِّعُ هذا عَلى هذا، أتُشَجِّعُ الکَبیرَ عَلَى الصَّغیرِ؟! فَقالَ لَها : یا بُنَیَّةُ، أما تَرضَینَ أن أَقولَ أنا : یا حَسَنُ، شُدَّ عَلَى الحُسَینِ فَاصرَعهُ، وهذا حَبیبی جَبرَئیلُ یَقولُ : یا حُسَینُ، شُدَّ عَلَى الحَسَنِ فَاصرَعَهُ؟

ترجمه :

به گزارش آکاایران: امام زین العابدین علیه السلام :

پیامبر صلى الله علیه و آله به آن دو (امام حسن و امام حسین علیهماالسلام) فرمود : «هم اکنون ، برخیزید و کُشتى بگیرید» . آن دو از جاى برخاستند تا کشتى بگیرند . فاطمه علیهاالسلام که براى کارى [از خانه ]خارج شده بود ، بر آنان وارد شد و شنید که پیامبر صلى الله علیه و آله مى گوید : «دوباره ، اى حسن ! حسین را محکم بگیر و به زمین بزن» . [از این رو،] به پدر گفت : شگفتا اى پدر ! این را بر آن دیگرى تحریک مى کنى؟ آیا بزرگ تر را بر کوچک تر تحریک مى کنى ؟! پیامبر صلى الله علیه و آله به او فرمود : «دختر عزیزم ! آیا خشنود نیستى از این که من بگویم : اى حسن! حسین را محکم بگیر و به زمین بزن ، در حالى که دوست من جبرئیل علیه السلام مى گوید : اى حسین! حسن را محکم بگیر و بر زمین بزن ؟» .

حکمت نامه پیامبر اعظم صلَّی الله علیه و آله و سلّم: ج۷، ص۳۲۲

.

منبع : hadith.ir

تبلیغات