در این بخش از سایت آکاایران مطالبی درمورد شک در ارکان نماز را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد. 

به نقل از آکاایران: اگر عمدا ترتیب نماز را به هم بزند. مثلا سوره را پیش از حمد بخواند یا سجود را پیش از رکوع به جا آورد، نماز باطل می شود.

شک در ارکان نماز,حکم شک در ارکان نماز,شک در نماز

شک در نمازهای سه رکعتی

شکیات نماز

آکاایران: اگر رکنی از نماز را فراموش کند و رکن بعد از آن را به جا آورد مثلا پیش از آنکه رکوع کند دو سجده نماید، نماز باطل است .

اگر رکنی را فراموش کند و چیزی را که بعد از آن است و رکن نیست به جا آورد مثلا پیش از آنکه دو سجده کند تشهد بخواند باید رکن را بجا آورد و آنچه رااشتباها پیش از آن خوانده دوباره بخواند. 

اگر چیزی را که رکن نیست فراموش کند و رکن بعد از آن را به جا آورد، مثلا حمد را فراموش کند و مشغول رکوع شود، نمازش صحیح است .

اگر چیزی را که رکن نیست فراموش کند و چیزی را که بعد از آن است و آن هم رکن نیست به جا آورد مثلا حمد را فراموش کند و سوره را بخواند چنانچه مشغول رکن بعد شده باشد مثلا در رکوع یادش بیاید که حمد را نخوانده باید بگذرد

 و نماز او صحیح است و اگر مشغول رکن بعد نشده باشد باید آنچه را فراموش کرده به جا آورد و بعد از آن چیزی را که اشتباها جلوتر خوانده دوباره بخواند.

اگر سجده اول را به خیال این که سجده دوم است یا سجده دوم را به خیال اینکه سجده ی اول است به جا آورد نماز صحیح است و سجده ی اول او سجده ی اول و سجده ی دوم او سجده ی دوم حساب می شود

گردآوری: بخش دین واندیشه آکاایران


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

اركان نماز

واجبات نماز

واجبات نماز + تفاوت واجبات و ارکان نماز

واجبات نماز + تفاوت واجبات و ارکان نماز واجبات نماز + تفاوت واجبات و ارکان نماز گفتن تکبیره الاحرام از واجبات نماز می باشد واجبات نماز و ارکان آنقیام از واجبات نماز می باشد و بر
واجبات نماز

تفاوت بین واجبات نماز و ارکان نماز

تفاوت بین واجبات نماز و ارکان نماز تفاوت بین واجبات نماز و ارکان نمازاز واجبات نماز یکی انجام درست وترتیبی افعال نماز است که اگر به ترتیب نباشد نماز باطل است. و نیز قیام از واجب
ارکان نماز

شک در ارکان نماز

در این بخش از سایت آکاایران مطالبی درمورد شک در ارکان نماز را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.  به نقل از اگر عمدا ترتیب نماز را به ه
تبلیغات