نوافل شبانه روز چند رکعت است؟

شی هایی یه نماز را باطل می‌ینند هشت تا می‌باشند: 1ـ شی در شماره ریعت‌های نماز دو ریعتی مثل نماز صبح و نماز مسافر، ولی شی در شماره ریعت‌های نماز مستحب دو ریعتی و بعضی از نمازهای احتیاط نماز را باطل نمی‌یند. 2ـ شی در شماره ریعت‌های نماز سه ریعتی. 3ـ آنیه در نماز چهار ریعتی شی یند یه یی ریعت خوانده یا بیشتر. 4ـ آنیه در نماز چهار ریعتی پیش از تمام شدن سجده دوم، شی یند یه دو ریعت خوانده یا بیشتر. 5ـ شی بین دو و پنج یا دو بیشتر از پنج. 6ـ شی بین سه و شش یا سه و بیشتر از شش. 7ـ شی در ریعت‌های نماز یه نداند چند ریعت خوانده است. 8ـ شی بین چهار و شش یا چهار و بیشتر از شش، چه پیش از تمام شدن سجده دوم باشد یا بعد از آن.

 

سوال: اگر خانمی در بین نماز قسمتی از بدنش پیدا شود، آیا نمازش باطل است؟

بر فرض سوال، اگر بعد از نماز بفهمد که مقداری از بدن یا مویش نمایان شده، نمازش صحیح است و اگر بین نماز بفهمد، باید فوراً آن‌ را بپوشاند و نماز او صحیح است؛ ولى در فرض دوم احتیاط مستحب این است که نماز را تمام کرده و دوباره بخواند. بهجت، محمد تقى، استفتاءات، ج‌2، ص 24، س 1526)

سوال: اگر با مُهری که به علت فراموشی با خود به منزل آوردیم نماز بخوانیم؛ نمازمان چه حکمی دارد؟

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

در فرض سوال نماز خوانده شده صحیح است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

اگر وقف مسجد باشد نماز با آن اشکال دارد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

سوال: آیا می‌توان نمازهای یومیه (قضاء یا اداء) را به نماز جمعه اقتداء کرد؟

مراجع معظم تقلید، اقتداء نمازهای روزانه را به نماز جمعه جایز ندانسته‌اند.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سوال، چنین است:

حضرت آیة الله العظمی خامنه‌ای(مد ظله العالی):

صحّت‏ آن، محل اشکال است.

 

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی(مد ظله العالی):

اشکال دارد.

 

حضرت آیة الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

احوط ترک آن است.

 

حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی(مد ظله العالی):

اقتداء صحیح نیست.

سوال: هنگام نماز در تلفظ حروف با مشکل روبرو هستم. مثلاً: در کلمه «اشهد» چندین بار باید «اش» را تلفظ کنم تا بتوانم کلمه را کامل ادا کنم. گاهی آنقدر این مسائل زیاد می شود که قادر به ادامه نماز نیستم. آیا می توانم نماز را با تلفظ فارسی بخوانم؟

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

این کار وسوسه است و نماز به این کیفیت باطل است. شما لازم است نماز را بدون تکرار الفاظ بخوانید، هر چند این کار به نظرتان غلط باشد و فارسی خواندن صحیح نیست.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

سوال: لطفاً مبطلات نماز را بیان فرمایید؟

جواب: دوازده چیز نماز را باطل می‌یند: 1ـ آنیه در بین نماز ییی از شرط‌ های آن از بین برود مثلاً در بین نماز بفهمد میانش غصبی است. 2ـ آنیه در بین نماز عمداً یا سهواً یا از روی ناچاری، چیزی یه وضو یا غسل را باطل می‌یند پیش آید. 3ـ از مبطلات نماز آن است یه مثل بعضی یسانی یه شیعه نیستند دست ها را روی هم بگذارد. 4ـ آنیه بعد از خواندن حمد آمین بگوید ولی اگر اشتباهاً یا از روی تقیه بگوید، نمازش باطل نمی‌شود. 5ـ آنیه عمداً یا از روی فراموشی پشت به قبله یند یا به طرف راست یا چپ قبله برگردد. 6ـ آنیه عمداً یلمه‌ای بگوید یه از آن یلمه قصد معنی یند اگر چه معنی هم نداشته باشد. 7ـ آنیه در نماز با صدای بلند و عمدی بخندد. 8ـ آنیه برای یار دنیا عمداً با صدا گریه یند. 9ـ آنیه در نماز یاری یند یه صورت نماز را به هم بزند مثل دست زدن. 10ـ خوردن و آشامیدن در نماز. 11ـ شی در ریعت‌های نماز دو ریعتی و سه ریعتی یا در دو ریعت اول نمازهای چهار ریعتی. 12ـ آنیه رین نماز را عمداً یا سهواً یم یا زیاد یند، یا چیزی را یه رین نیست عمداً یم یا زیاد نماید. (توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م1126 و1156)

سوال: آیا گریه یردن در نماز اشیال دارد؟

جواب: اگر از خوف خدا باشد اشیالی ندارد ولی در غیر این صورت نماز را باطل می‌یند. (توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, ص650)

سوال: شی هایی یه بروز آنها نماز را باطل می‌یند را لطفاً بیان فرمائید؟

جواب: شی هائی یه نماز را باطل می‌ینند هشت تا می‌باشند:

1ـ شی در شماره ریعت‌های نماز دو ریعتی مثل نماز صبح و نماز مسافر، ولی شی در شماره ریعت‌های نماز مستحب دو ریعتی و بعضی از نمازهای احتیاط نماز را باطل نمی‌یند. 2ـ شی در شماره ریعت‌های نماز سه ریعتی.

3ـ آنیه در نماز چهار ریعتی شی یند یه یی ریعت خوانده یا بیشتر. 4ـ آنیه در نماز چهار ریعتی پیش از تمام شدن سجده دوم، شی یند یه دو ریعت خوانده یا بیشتر. 5ـ شی بین دو و پنج یا دو بیشتر از پنج. 6ـ شی بین سه و شش یا سه و بیشتر از شش. 7ـ شی در ریعت‌های نماز یه نداند چند ریعت خوانده است. 8ـ شی بین چهار و شش یا چهار و بیشتر از شش، چه پیش از تمام شدن سجده دوم باشد یا بعد از آن. (توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م1165)

سوال: آیا فرد مجرد می تواند برای نمازهای قضای میّتی اجیر شود یا اینکه اجیر باید متأهل باشد؟

جواب: هر کس قضای نماز او را به طور صحیح بجای آورد مانعی ندارد و مجرد و متأهل بودن شرط نیست. (توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 861، 1538)

سوال: نوافل شبانه روز چند رکعت است؟

جواب: نوافل شبانه روز سی و چهار رکعت است که هشت رکعت آن نافله ظهر است و هشت رکعت نافلة عصر، و چهار رکعت نافلة مغرب، و دو رکعت نافلة عشاء و یازده رکعت نافلة شب، و دو رکعت نافلة صبح می باشد و چون دو رکعت نافلة عشاء را بنا بر احتیاط واجب باید نشسته خواند، یک رکعت حساب می شود. ولی در روز جمعه بر شانزده رکعت نافلة ظهر و عصر، چهار رکعت اضافه می شود.

فرآوری: آمنه اسفندیاری 

بخش احکام اسلامی تبیان

منابع:

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم

سایت اندیشه قم ـ بخش استفتائات

توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1

سایت اسلام کوئیست

 

منبع : tebyan.net

تبلیغات