سؤال 1: اگر نماز صبح قضا شود آیا قبل از بجا آوردن نماز ظهر، حتما باید ابتدا نماز صبح خوانده شود، یا بعد هم می شود خواند؟


جواب: بهتر آن است که قضای نماز صبح، قبل از نماز ظهر همان روز خوانده شود و بعضی از فقها آن را واجب می دانند. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 782، م 1384)


سؤال 2: اگر انسان در تعیین نماز قضا شده دچار تردید شود و نداند آن که قضا شده نماز صبح است یا ظهر تکلیف چیست؟


جواب: اگر یقین به قضای یکی از این دو نماز دارد باید یک نماز دو رکعتی و یک نماز چهار رکعتی بجای آورد تا یقین به انجام تکلیف پیدا کند. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 783، م 1385)


سؤال 3: تعدادی نماز قضا داشته ام از سال 79 تا سال 80 نمازهای قضایم را که بیشتر آنها نماز صبح بوده است را خوانده ام. آیا یک سال قضا کردن کافی است یا باید بیشتر بخوانم؟


جواب: اگر یقین ندارید بیش از یک سال نماز صبح از شما قضا شده است، همین مقدار که خوانده اید کافی است هر چند احتیاط مستحب آن است که به مقداری بخوانید که تعیین به برائت ذمه پیدا کنید. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 781، م 1372)


سؤال 4: آیا نماز قضا وقت معینی دارد؟


جواب: نماز قضا وقت معینی ندارد هر وقت حال شما برای خواندن نماز قضا مساعد بود آن را به جا آورید. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 778، م 1375)


سؤال 5: آیا در قضای نمازها رعایت ترتیب لازم است؟


جواب: اگر ترتیب در قضای نمازها را می دانید به نظر بعضی مراجع احتیاط واجب رعایت ترتیب در قضای نمازهای یومیه است. و اگر ترتیب قضا شدن نماز را نمی دانید می توانید از نماز صبح شروع نموده به تدریج بقیه را نیز بجای آورید. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 778، م 1375)


سؤال 6: در مورد قضای نماز و روزه که نمی داند متعلق به چه روزی است یا چه ماهی، نظر مقام معظم رهبری و آیت الله لنکرانی را می خواستم جویا شوم متشکرم.


جواب: آن مقداری از نماز و روزه هائی که یقین دارد بجا نیاورده است قضا نماید و به نظر مقام معظم رهبری رعایت ترتیب در نماز قضا لازم نیست مگر بین نماز ظهر و عصر یا نماز مغرب و عشا از یک روز یعنی اگر قضای نماز ظهر و عصر را می خواهد بجا آورد اول نماز ظهر و سپس نماز عصر را بخواند و کفاره روزه های قضا شده را نیز بپردازد و به نظر آیت الله لنکرانی احتیاط واجب، برای کسی که ترتیب قضا شدن نمازهای خود را می داند رعایت ترتیب در قضاء نمازهای یومیه است. و اگر ترتیب قضا شدن آن را نمی داند رعایت ترتیب بین نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء از هر روز را بنماید. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 778 و ص 788)


سؤال 7: کسی که چند سال نماز قضا باید بجا آورد اگر نتواند آنها را به جای آورد و فقط نماز یومیه خود را بخواند چه حکمی دارد؟


جواب: لازم است به تدریج نمازهای قضای خود را به جا آورد مثلا با هر نماز یک نماز قضائی هم بخواند یا آخر شب یک شبانه روز نماز قضائی بخواند. و اگر موفق به انجام آن در تمام عمر نشود لازم است وصیت کند تا ورثه برایش انجام دهند.

(ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 788، س 547)


سؤال 8: کسی که یک ماه نماز قضا دارد آیا می تواند ابتدا تمام نماز قضای صبح 30 روز و بعد نماز ظهر و بعد نماز عصر و بعد مغرب و عشاء را بخواند؟


جواب: خواندن نماز قضا به نحو مذکور به نظر بسیاری از فقها اشکالی ندارد. البته چنانچه مرجع تقلید خود را تعیین فرمائید نظر ایشان نیز بیان خواهد شد. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 778، م 1375)


سؤال 9: آیا نماز قضای مسافر شکسته است؟ اگر به وطن خود رسید چطور؟


جواب: نمازی که در سفر به صورت شکسته قضا شده است به همان صورت باید بجا آورده شود هر چند در وطن آن را بجای آورند و نماز قضای تمام را به صورت کامل باید خواند اگر چه بخواهیم در سفر بخوانیم. (ر.ک: استفتائات امام خمینی (ره)، ج 1، ص 182، س199)


سؤال 10: در ادای نماز قضا چه قسمتهائی از نماز و اقامه را می توان نخواند و نماز را خلاصه کرد؟


جواب: می توانید اقامه را نخوانید و ذکرهای مستحبی و قنوت را نگوئید و به مقدار واجب اکتفا نمائید.(ر.ک: مجمع المسائل آیه الله گلپایگانی، ج 1، ص 222، س 566)


سؤال 11: آیا اگر انسان نمازهای خود را نخواند و فقط نماز جمعه را بخواند هیچ تأثیری در ثواب آن دارد؟


جواب: ثواب نماز جمعه را می برد اما قضای بقیه نمازها بر عهده او باقی می ماند و انسان مسلمان باید خود را در مقابل نعمتهای بی شمار خداوند متعال مدیون بداند و به اجرای دستورات الهی اقدام نماید که از جمله آن نماز است و با این کار مراتب شکرگزاری خود را به درگاه ایزد منان اعلام نماید. (ر.ک: استفتائات امام خمینی (ره)، ج 1، ص 186، س 216)


سؤال 12: در کتاب گنجهای معنوی برای رفع نماز قضا آمده که اگر کسی نداند چقدر نماز قضا دارد باید شب دوشنبه پنجاه رکعت نماز بخواند با حمد و سوره و روزه بگیرد روز دوشنبه را و ظهر دوشنبه نیز پنجاه رکعت با حمد و سوره بخواند بعد از فراغت صد مرتبه استغفار کند، مطابق با صد سال نماز قضا است. اما در رساله مراجع مطلبی راجع به نماز قضای فراموش شده پیدا نکردم، لطفا درست بودن یا نبودن این مطلب را برایم بنویسید و همین طور

منبع:andisheqom.com

گردآوری دین و اندیشه آکاایران
تبلیغات