کانون پیدایش زلزله

دانش زلزله شناسى یکى از پیچیده ترین دانشهاى زمان ما است که علاوه بر تخصص گوناگون از زمین شناسى، مى بایستى از ابزار و تکنیک و فنون بالائى در دم و دستگاه یارى جست و بدون همه این موارد یاد شده، امکان شناخت از
زلزله، میسر نمى شود.

شگفتى هاى آفرینش در کلام اهلبیت (علیهم السلام) - آکا

دانش زلزله شناسى یکى از پیچیده ترین دانشهاى زمان ما است که علاوه بر تخصص گوناگون از زمین شناسى، مى بایستى از ابزار و تکنیک و فنون بالائى در دم و دستگاه یارى جست و بدون همه این موارد یاد شده، امکان شناخت از زلزله، میسر نمى شود.
و تمامى این موارد یاد شده، دانش زلزله شناسى، کمتر از صد سال است که شکل گرفته و کم کم توسعه و تکامل یافت و امروز زلزله شناس ها در سطح بالائى از مراکز و دانش علمى قرار دارند.
با این حال زلزله پدیده بسیار عجیب و مرموز است و متخصصان با این همه تعریف و توصیف شناخت زلزله و علل و عوامل اصلى و سر منشاء آنها که از کجا و چیست، هنوز هم اظهار عجز مى کنند و در مانده از شناخت کامل این پدیده هولناک هستند.
یکى از نکات جالب علوم پیشوایان ما این است که آنها در زمانى که دانشهاى گوناگون و تجهیزات وجود نداشت، درباره موضوعات علمى بسیار مهم ، بیاناتى فرموده اند و اینک تمامى گفتار آنها، صد در صد به حقیقت پیوسته است.
یکى از آن موارد که بیانات خارق العاده مهم است این جمله از سخنان امام رضا (علیه السلام) در کتاب عیون اخبار الرضا، جلد اول نقل شده که داراى معانى جالب و خواندنى درباره چگونگى وقوع زلزله است.

منبع : وب سایت قدیر
ویرایش و تلخیص: آکاایران

تبلیغات