آکاایران پاک کردن DNS Cache پس از انتقال به سرور جدید

پاک کردن DNS Cache پس از انتقال به سرور جدید

آموزش شماره ۷۰۵: پاک کردن DNS Cache

به گزارش آکاایران پس از انتقال هاست به میزبان جدید شما باید DNS Cache  خود را پاک کنید. برای این منظور کافی است دستور زیر را Command Promp اجرا نمایید:

ipconfig /flushdns


پاک کردن DNS Cache پس از انتقال به سرور جدید -

آکاایران: پاک کردن DNS Cache پس از انتقال به سرور جدید

منبع :

تبلیغات