رفع خطای HTTP Error 500.21 - Internal Server Erro -

آکاایران: رفع خطای HTTP Error 500.21

آکاایران رفع خطای HTTP Error 500.21 - Internal Server Erro

رفع خطای HTTP Error 500.21 - Internal Server Erro

آموزش شماره ۸۰۵:
چنانچه هنگام استفاده از websitepanel با خطای HTTP Error 500.21 - Internal Server Error روبرو شدید، برای رفع آن کافی است وارد run سیستم شده و دستور زیر اجرا کنید.

 به گزارش آکاایران %windir%Microsoft.NETFramework64v4.0.30319aspnet_regiis.exe -i

منبع :

تبلیغات