مشکل remote کردن به MySQL database -
loading...

مشکل remote کردن به MySQL database -

آکاایران: مشکل remote کردن به MySQL database

آکاایران مشکل remote کردن به MySQL database

مشکل remote کردن به MySQL database

آموزش شماره 624 :

به گزارش آکاایران اگر شما دچار مشکل دسترسی به پایگاه داده در web hosting خود دارید لطفاً موارید زیر را بررسی نمایید:
* شما باید از نام صحیح MySQL hostname استفاده نماییدکه باید yourdomain.com یا نام سرور شما باشد.
*بررسی کنید که بانک اطلاعاتی / نام کاربری / رمز عبور صحیح باشد.
* توجه کنید که نام پایگاه داده و نام کاربری شامل پیشوند نیز هستند.
مثلاً اگر نام کاربری شما user باشد و نام دیتا بیس شما joomla باشد شما برای دسترسی به بانک اطلاعتی خود باید از عنوان user-joomla استفاده نمایید.
* شما اجازه دسترسی میزبان(Host)را به database داده اید. این امکان از طریق Remote MySQL در cPanel داده می شود.
*  شما به پورت TCP 3306 متصل هستید.
اشتباه رایج این است که سعی کنید برای دسترسی به پایگاه داده خود از main cPanel استفاده کنید. شما در این حالت به MySQL user دسترسی خواهید داشت.

منبع :

تبلیغات