بازی فوتبال فشرده جدید

مربی تیم تمرینات سخت و فشرده ای درنظر گرفته است و اگر به خوبی از پس این تمرین ها برنیایید عصبانی میشه و شما رو از تیم اخراج میکنه . باید خیلی سریع شخصیت های فوتبالی مشابه و یا کله های مشابه را به صورت سه تایی درکنار هم قرار دهید تا حذف شوند . در هر مرحله مربی از شما تعداد خاصی میخواهد که باید با سرعت عمل بالا بازی را ت…

دانلود بازی فوتبال فشرده جدید,دانلود بازی فوتبال فوق فشرده,دانلود بازی فوتبال  فشرده جدید

آکایران:بازی فوتبال فشرده جدید

اختصاصی آکاایران

گردآوری توسط بخش بازی های ورزشی سایت آکاایران
تبلیغات