بازی آنلاین موشک کنترل شونده


موشک کنترل شونده بازی آنلاین مرحله ای است که در آن باید موشک را پس از پرتاب، کنترل کنید و اهداف را نابود کنید. اضافه شدن موانع جدید در هر مرحله، هیجان بازی را دوچندان می کند. هم اکنون امتحان کنید… با کلیک کردن روی پرتاب کننده، موشک پرتاب می شود. با موس موشک را کنترل کنید و اهداف را نابود کنید. لذت ببرید

بازی آنلاین موشک کنترل شونده

گردآوری توسط بخش بازی های ورزشی سایت آکاایران
تبلیغات