بازی آنلاین مبارزه بوکس رونالدو و مسی

بازی بوکس رونالدو و مسی شما رونالدو و مسی یکی را انتخاب کنید و با اون یکی مسابقه دهید

 با استقاده از کلید های
"W", "A", "S" and "D"
یکی از فتوبالیست های مورد علاقه خود از بین رونالدو

 و مسی انتخاب کنید و باآنها مبارزه کنید و مشت بزنید

بازی آنلاین مبارزه بوکس رونالدو و مسی

گردآوری توسط بخش بازی های ورزشی سایت آکاایران
تبلیغات