بازی آنلاین فوتبال با سگ مزاحم

این یک بازی معمولی فوتبال می باشد با این تفاوت که ناگهان یک سگ دیوانه در وسط زمین ظاهر می شود و با عث بهم ریختن ضربه های شما می شود.شما بازیکن قرمز هستید که باید یا کلیک چپ او را حرکت دهید.

بازی آنلاین فوتبال با سگ مزاحم

گردآوری توسط بخش بازی های ورزشی سایت آکاایران
تبلیغات