هد زدن گارفیلد

گارفیلد قبل از مسابفه فوتبال در حال تمرین می باشد تا بتواند برنده شود . پس از شروع بازی با کلید های چپ و راست حرکت کرده و زیر توپ قرار گرفته تا او بتواند هد بزند.

هد زدن گارفیلد

گردآوری توسط بخش بازی های ورزشی سایت آکاایران
تبلیغات