بازی آنلاین بسکتبال


 با تنظیم توپ بسکتبال توسط موس مسیر ورود توپ به سبد رو مشخص کنید و با یک کلیک توپ را وارد سبد کنید.شما باید به این پسرک بسکتبالیست کمک کنید تا توپ رو در تور بیانداز..و در آخر رکوردتونو تو این بازی ورزشی ثبت کنید.که باید برای ثبت رکورد از قبل عضو بازی آنلاین نیرومند شده باشید
از موس برای پرتاب توپ در تور استفاده کنید.

بازی آنلاین بسکتبال

گردآوری توسط بخش بازی های ورزشی سایت آکاایران
تبلیغات