چالش پنالتی جدید

در طول زمانی که دارید با توجه به جهت متحرک , به توپ ضربه بزنید و سعی کنید درون دروازه جای بگیرد.

چالش پنالتی

گردآوری توسط بخش بازی های ورزشی سایت آکاایران
تبلیغات