آکاایران: آیا حمید صفت آزاد میشود ؟

اخبار رسانه و هنرمند، آکا ایران: محمد شهریاری؛ سرپرست دادسرای جنایی تهران در خصوص چگونگی مهیا شدن شرایط آزادی حمید صفت گفت: «صدور قرار وثیقه به معنای رفع اتهام و آزادی نیست بلکه این قرار تنها برای آزادی موقت وی با قرار وثیقه تا زمان برگزاری جلسه دادگاه برای رسیدگی به اتهامات وی است و به معنای رفع اتهام قتل و اصولا قضاوت در خصوص اتهام نیست.»

قرار بازداشت «حمید صفت» لغو شد

آیا حمید صفت آزاد میشود ؟ آیا حمید صفت آزاد میشود ؟

آکاایران: آیا حمید صفت آزاد میشود ؟

شهریاری در خصوص علت طولانی شدن رسیدگی به این پرونده قتل در مرحله بازپرسی و هنوز نرسیدن به مرحله دادگاه گفت: « روند دادرسی به دلیل اعتراض به قرار از طرف متهم و بروکراسی اداری مربوط به این اعتراض تا حدی به تعویق افتاد.»

شهریاری در خصوص تاثیر رفتار متهم در زندان در صدور این قرار وثیقه و آزادی گفت: « رفتار متهم در طول دوره محکومیت چندان تاثیری در صدور قرار نداشت و علت صدور قرار آزادی با وثیقه به علم قاضی برمی گردد.»

وی در ادامه در خصوص اینکه آیا خانواده مقتول تاکنون صحبتی در خصوص رضایت دادن و گذشت از متهم به میان آورده اند یا خیر اذعان داشت: « خانواده مقتول تا کنون صحبتی در این خصوص نکرده اند. »

سرپرست دادرسرای جنایی در خصوص میزان مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان وثیقه برای چنین پرونده ای با این میزان حساسیت و اتهام قتل گفت: « البته نظر دادسرا بر ۶۰۰ میلیون وثیقه بود و مبلغ ۵۰۰ میلیون از نظر دادسرا کمتر بود اما این قرار بر اساس نظر قاضی صادر می شود.»
.

منبع : permag.ir

تبلیغات