عکس های افراد مشهور در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی -آکاعکس های افراد مشهور در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی -آکا

آکاایران: عکس های افراد مشهور در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی

آکاایران: مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی

مراسم شب چهلم درگذشت زنده یاد داود رشیدی با حضور جمعی از هنرمندان  در کنار خانواده زنده یاد داود رشیدی، شامگاه شنبه(۱۰مهرماه) در تئاترشهر برگزار شد.

عکس های افراد مشهور در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی -آکاعکس های افراد مشهور در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی -آکا

آناهیتا همتی در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی

عکس های افراد مشهور در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی -آکاعکس های افراد مشهور در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی -آکا
طناز طباطبایی در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی
عکس های افراد مشهور در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی -آکاعکس های افراد مشهور در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی -آکا
 شمسی فضل الهی در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی
عکس های افراد مشهور در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی -آکاعکس های افراد مشهور در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی -آکا
 لیلی رشیدی در مراسم چهلم پدرش
عکس های افراد مشهور در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی -آکاعکس های افراد مشهور در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی -آکا
 احترام برومند در مراسم چهلم همسرش، داود رشیدی
عکس های افراد مشهور در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی -آکاعکس های افراد مشهور در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی -آکا

 مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی

عکس های افراد مشهور در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی -آکاعکس های افراد مشهور در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی -آکا

عکس های مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی
عکس های افراد مشهور در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی -آکاعکس های افراد مشهور در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی -آکا
عکس های افراد مشهور در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی -آکاعکس های افراد مشهور در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی -آکا
عکس های افراد مشهور در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی -آکاعکس های افراد مشهور در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی -آکا
هنرمندان در مراسم چهلم داود رشیدی
عکس های افراد مشهور در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی -آکاعکس های افراد مشهور در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی -آکا
 رضا یزدانی
عکس های افراد مشهور در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی -آکاعکس های افراد مشهور در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی -آکا
عکس های افراد مشهور در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی -آکاعکس های افراد مشهور در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی -آکا
 مرضیه برومند در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی
عکس های افراد مشهور در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی -آکاعکس های افراد مشهور در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی -آکا
عکس های افراد مشهور در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی -آکاعکس های افراد مشهور در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی -آکا
عکس های افراد مشهور در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی -آکاعکس های افراد مشهور در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی -آکا
عکس های افراد مشهور در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی -آکاعکس های افراد مشهور در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی -آکا
عکس های افراد مشهور در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی -آکاعکس های افراد مشهور در مراسم چهلم زنده یاد داود رشیدی -آکا
ایلنا – مهر
.

منبع :

تبلیغات