تیم برلیک : با بریتنی تماس گرفتم - اخبار ستاره ها | اخبار چهره ها | سلبریتی ها

هموطن آنلاین _ جاستین تیم برلیک خبر تماس تلفنی خود با بریتنی اسپیرز نامزد سابقش را زمانی که این خواننده در مرکز ترک اعتیاد بستری بود تایید کرد. خواننده ترانه " برای من یک رودخانه اشک بریز " تصدیق کرد...

هموطن آنلاین _ جاستین تیم برلیک خبر تماس تلفنی خود با بریتنی اسپیرز نامزد سابقش را زمانی که این خواننده در مرکز ترک اعتیاد بستری بود تایید کرد.
خواننده ترانه " برای من یک رودخانه اشک بریز " تصدیق کرد قلب وی برای بریتنی خواننده ترانه " زهر آگین " زمانی که دریافت او به پایان کار خود رسیده بدجوری میزد.

رفتارهای عجیب بریتنی مانند تراشیدن کله اش و خالکوبی های عجیب بر روی بدن و حضور در مهمانی های شبانه با لباس نامناسب او را حسابی نگران کرده بود.
تیم برلیک بیان داشت :" من برای این با بریتنی تماس گرفتم که نگرانش بودم. " او زن فوق العاده ای است و من در قلبم برای او احترام زیادی قائلم و اکنون خدا را شکر میکنم که او اوضاع را در کنترل خود گرفته است."منبع :

تبلیغات