اون ویلسون به هندوستان می رود - اخبار ستاره ها | اخبار چهره ها | سلبریتی ها

هموطن آنلاین- وس اندرسون تصمیم دارد در کنار اون ویلسون دوست قدیمی خود فیلمی کمدی در مورد برادرانی که به دنبال یافتن خوشی به هندوستان می روند را تولید کنند. در این اثر آدرین برادی و جیسون شوارتزمن نیز...


هموطن آنلاین- وس اندرسون تصمیم دارد در کنار اون ویلسون دوست قدیمی خود فیلمی کمدی در مورد برادرانی که به دنبال یافتن خوشی به هندوستان می روند را تولید کنند.


در این اثر آدرین برادی و جیسون شوارتزمن نیز ایفای نقش خواهند کرد. اندرسون که فیلم نامه این اثر را به کمک شوارتزرمن نوشته است قصد دارد تمام این فیلم را در هندوستان ضبط کند.


ویلسون ، شوارتزرمن و برادی نقش سه برادر را ایفا خواهند کرد که بعد از مرگ پدرشان سفری روحانی را به هند آغاز می کنند.

منبع :

تبلیغات