مل گیبسون

هموطن آنلاین – تعدادی از دوستان مل گیبسون در حمایت از وی گفتند که او هنگام مستی آدم متفاوتی می شود اما به هیچ عنوان ضد یهودی نیست. دلوین به روزنامه " اخبار لس انجلس " گفت اگر گیبسون ضد...

هموطن آنلاین – تعدادی از دوستان مل گیبسون در حمایت از وی گفتند که او هنگام مستی آدم متفاوتی می شود اما به هیچ عنوان ضد یهودی نیست.
دلوین به روزنامه " اخبار لس انجلس " گفت اگر گیبسون ضد یهودی بود پس چرا بیشتر وقتش را با ما میگذراند.جودی فاستر نیز گفت مستی باعث نمی شود گیبسون به یهودیان توهین کند اما او به هیچ عنوان ضد یهودی نیست.

با وجود اینکه گفته می شد گیبسون از سال 1990 دیگر به مشروب اعتیاد ندارد اما دوستان نزدیک او اعلام کردند که او تمام این سال ها به نوشیدن الکل اعتیاد داشته است.منبع :

تبلیغات