بروس ویلیس

هموطن آنلاین – بروس ویلیس دوست قدیمی خود را به خاطر فروختن عکس های خانوادگی او و تعریف کردن خاطره های مشترکشان به پای میز محاکمه کشاند. ویلیس دو روز پیش با شکایت از " دی ماتیا " او را...

هموطن آنلاین – بروس ویلیس دوست قدیمی خود را به خاطر فروختن عکس های خانوادگی او و تعریف کردن خاطره های مشترکشان به پای میز محاکمه کشاند.
ویلیس دو روز پیش با شکایت از " دی ماتیا " او را متهم به نگه داشتن غیر قانونی عکس ها و فیلم های خانوادگی خود کرد.

دی ماتیو که سال ها وظیفه نگهداری از آرشیو عکس های ویلیس را داشت اوایل امسال از کار خود بی کار شد و هنگامی که ویلیس او را از خانه اش بیرون انداخت به او گفت که قصد دارد در مورد او کتابی چاپ کند.
در شکواییه ویلیس آمده است که دی ماتیا او را تهدید به فروختن عکس های خانوادگی او کرده است.
ویلیس که از دادگاه درخواست 1 میلیون دار غرامت به همراه پس گرفتن تمامی عکس ها و مدارک متعلق به وی که در اختیار دی ماتیا است کرده گفت دادگاه به طور قطع به نفع وی حکم صادر خواهد کرد.منبع :

تبلیغات