رولینگ و حل معامای هری پاتر - اخبار ستاره ها | اخبار چهره ها | سلبریتی ها

هموطن:"کی رولینگ" خالق "هری پاتر" در آخرین جلد "هری پاتر" حل معمال جادوی وی را ارائه داده و این داستان را در هفتمین جلد این کتاب به پایان رسانده است. "کی رولینگ" 41 ساله در مورد آخرین جلد کتاب "هری...

هموطن:"کی رولینگ" خالق "هری پاتر" در آخرین جلد "هری پاتر" حل معمال جادوی وی را ارائه داده و این داستان را در هفتمین جلد این کتاب به پایان رسانده است. "کی رولینگ" 41 ساله در مورد آخرین جلد کتاب "هری پاتر" گفت: تمام کردن این داستان هم باعث آسودگی خیال من و هم باعث غمگین شدنم شد.

وی افزود: داستان "هری پاتر" به بخشی از زندگی من تبدیل شده بود ولی باید آن را تمام می کردم. من راه حل معمای جادوی "هری پاتر" را در جلد هفتم این کتاب ارائه داده ام و در این قسمت دو نفر از شخصیت های اصلی داستان جان خود را از دست می دهند.منبع :

تبلیغات