الیزابت هارلی

هموطن آنلاین – الیزابت هارلی با اشاره به شایعاتی که در مورد ازدواج وی شنیده می شود گفت که ازدواج وی بسیار نزدیک است و او با آرون نایر به زودی وصلت خواهد کرد. این هنرپیشه 41 ساله در مصاحبه...

هموطن آنلاین – الیزابت هارلی با اشاره به شایعاتی که در مورد ازدواج وی شنیده می شود گفت که ازدواج وی بسیار نزدیک است و او با آرون نایر به زودی وصلت خواهد کرد.
این هنرپیشه 41 ساله در مصاحبه با مجله " ونیتی فیر " گفت با وجود اینکه پیشتر شایعات مربوط به ازدواج را انکار کرده بوده اما تصمیم خود را عوض کرده و می خواهد عروس نایر شود.
او گفت :" من نمی توانم تاریخ نزدیک ازدواجمان را برای شما بیان کنم اما مراسم ازدواج ما خیلی نزدیک است." ما حتی در مورد تعداد فرزندانمان نیز تصمیم گرفته و قصد داریم به زودی بچه دار شویم."

تبلیغات