مل گیبسون

هموطن آنلاین – یهودیان سراسر دنیا خواستار بیرون افکندن گیبسون از هالیوود شدند زیرا این کارگردان و هنرپیشه در حین دستگیریسش توسط نیروهای پلیس به علت رانندگی در حین مستی حرف های رکیکی را بر علیه یهودیان به زبان آورده...

هموطن آنلاین – یهودیان سراسر دنیا خواستار بیرون افکندن گیبسون از هالیوود شدند زیرا این کارگردان و هنرپیشه در حین دستگیریسش توسط نیروهای پلیس به علت رانندگی در حین مستی حرف های رکیکی را بر علیه یهودیان به زبان آورده بود.
هنگامی که گیبسون این سخنان را نثار جیمز لی افسر بخش جرائم کالیفرنیا کرد خشم یهودیان سراسر دنیا را برانگیخت.

با توجه به گزارشات رسیده او به افسری که او را بازداشت کرده گفت :" یهودی لعنتی . همه آتش هایی که در دنیا بلند می شود زیر سر یهودیان است ." او سپس از آن افسر پرسیده که آیا یهودی است یا خیر
گیبسون بعد از انکه عقلش را باز یافت بلافاصله به خاطر این صحبت از یهودیان عذر خواهی کرد و متن صحبت او در روی نوار ضبط و در بازار پخش شد.
با این وجود انجمن یهودیان امریکا اعلام کردند که این عذر خواهی برای آن ها کافی نیست و گیبسون باید توسط دوستان و همکارانش تحریم و از هالیوود بیرون انداخته شود.
اچ فاکس رئیس این گروه گفت :" به نظر می رسد که ترکیب الکل و مستی ماهیت واقعی گیبسون را بر همگان آشکار کرده است!"منبع :

تبلیغات