کیت ماس بدجوری خراب کرد - اخبار ستاره ها | اخبار چهره ها | سلبریتی ها

هموطن آنلاین – روز ششم سپتامبر برای کیت ماس روز پر حادثه ای بود. او بیشتر بعد از ظهر را در رستوران گران قیمتی به همراه دوستانش گذراند و در آن جا خرچنگ فراوانی خورد. در تمام مدتی که ماس...

هموطن آنلاین – روز ششم سپتامبر برای کیت ماس روز پر حادثه ای بود. او بیشتر بعد از ظهر را در رستوران گران قیمتی به همراه دوستانش گذراند و در آن جا خرچنگ فراوانی خورد.
در تمام مدتی که ماس در رستوران بود خبرنگاران مرتب او را زیر نظر داشتند و سعی کردند به هر طریقی که شده از او عکس بگیرند.

بعد از این که ماس از دست رفتارهای آن ها خسته شد تصمیم گرفت رستوران را ترک کند و به خانه برود اما خبرنگاران باز هم دست از سر او برنداشتند.
هنگامی که ماس به در خانه اش رسید نتواست کلید در را پیدا کند و از آنجا که زیر فشار شدید روانی بود دهن خود را باز کرد و هرچه از دهنش در آمد به خبرنگاران گفت.
او سپس به منزل همسایه اش رفت و یک کلید ساز خبر کرد تا در منزلش را باز کند.


منبع :

تبلیغات