لیندسی لوهان

هموطن آنلاین – لیندسی لوهان از صمیم قلب از عکاسی که به او در پیدا کردن کیف 1 میلیون دلاریش کمک کرد تشکر نمود.دارین لیونز به پلیس فرودگاه هیترو کمک کرد تا کیف جواهرات لیندسی که ارزش آن ها یک...

هموطن آنلاین – لیندسی لوهان از صمیم قلب از عکاسی که به او در پیدا کردن کیف 1 میلیون دلاریش کمک کرد تشکر نمود.دارین لیونز به پلیس فرودگاه هیترو کمک کرد تا کیف جواهرات لیندسی که ارزش آن ها یک میلیون دار بود را پیدا کنند.
مایکل دیوید هلر وکیل لوهان گفت :" لیدنسی لوهان قصد دارد از صمیم قلب از آقای دارین لیونز برای کمک در پیدا کردن جواهراتش و دستگیر کردن سارق آنها تشکر کند.

" او معتقد است که خداوند به وی بسیار لطف داشته است و او با وجود اینکه همواره از دست این عکاسان فریادش به آسمان بود این بار توانست به کمک آن ها اموالش را پیدا کند."منبع :

تبلیغات