نگاهی به فیلم Crash - اخبار ستاره ها | اخبار چهره ها | سلبریتی ها

ایسنا:فیلم crash نسخه ی بارز تمام تعاملات میان فرهنگی مردمان با فرهنگ های مختلف در جامعه ای غریبه مثل آمریکاست.طاهره خیرخواه در وبلاگ ارتباطات میان فرهنگی به نشانی http://www.communicationstudies.blogfa.com به بررسی فیلم crash به کارگردانی پل هاگیس از منظر ارتباطات میان فرهنگی پرداخته و...

ایسنا:فیلم crash نسخه ی بارز تمام تعاملات میان فرهنگی مردمان با فرهنگ های مختلف در جامعه ای غریبه مثل آمریکاست.طاهره خیرخواه در وبلاگ ارتباطات میان فرهنگی به نشانی http://www.communicationstudies.blogfa.com به بررسی فیلم crash به کارگردانی پل هاگیس از منظر ارتباطات میان فرهنگی پرداخته و نوشته است: داستان فیلم زندگی مهاجران آمریکایی را در طول دو روز به تصویر می کشد: دو سارق سیاهپوست، یک خانواده ی ایرانی، یک زوج چینی، یک کارگردان سیاهپوست و همسرش

یک دادستان سفیدپوست، یک پلیس نژاد پرست، یک قفل ساز و دخترش، یک پلیس تازه کار و دو کارگاه پلیس شخصیت های اصلی این داستان هستند.
داستان فیلم حول برخورد این شخصیت ها و فرهنگ هایشان با یکدیگر است. موضوع اصلی فیلم چالش فرهنگ ها ، نژادها و گروه های مختلف ساکن شهر لوس آنجلس بعد از ١١ سپتامبر است.
درادامه می خوانید: تمام فیلم بر مبنای برخورد بین فرهنگی آدم ها شکل گرفته است که گاه بهانه اش تصادف دو سیاهپوست با یک مرد چینی است و یا ... اما این تماس بین فرهنگی نه در قالب یک contact که در شکل یک برخورد و crash روی می دهد، برخوردی که اقتضائات خاص خودش را دارد و بر مبنای طرح واره های ذهنی شکل گرفته است.

بر اساس این نوشته، به ظاهر پیام فیلم تصادف است.اما آنچه من پس از پایان این فیلم به عنوان تماشاگر آسیایی و مسلمان تصور می کنم دنیای ناامن آمریکا برای غیر آمریکایی هاست. اما نه نا امنی که زاییده مردم آمریکا باشد بلکه عدم اطمینان و شلوغی که حاصل برخوردهای فرهنگ های غیرآمریکایی در آن است.


منبع :

تبلیغات