لوهان هنوز با کسی نامزد نشده است - اخبار ستاره ها | اخبار چهره ها | سلبریتی ها

هموطن آنلاین – لوهان هنوز باید برای دریافت حلقه نامزدی که هری مورتون از گران ترین جواهر فروشی هالیوود برای او خریده صبر کند. این حلقه از سه حلقه کوچک تشکیل شده است. مورتون این حلقه را هفته گذشته از...

هموطن آنلاین – لوهان هنوز باید برای دریافت حلقه نامزدی که هری مورتون از گران ترین جواهر فروشی هالیوود برای او خریده صبر کند. این حلقه از سه حلقه کوچک تشکیل شده است.
مورتون این حلقه را هفته گذشته از جواهر فروشی برولی هیلز خریداری کرد با این وجود مادر لوهان اظهار داشته که این دو با هم نامزد نمی باشند و قصد ازدواج ندارند.

او به مجله زندگی و مد گفت :" انگشتری الماسی که در دست لیندسی است حلقه نامزدی نمی باشد بلکه تنها هدیه زیبایی از طرف مورتون است.به نظر من هری یک فرشته است."
مادر لوهان افزود :" او مرد فوق العاده ای است و روی لیندسی خیلی نفوذ دارد... آن ها همدیگر را دوست دارند و به هم اهمیت می دهند. این رابطه به خوبی در حال جریان است."


منبع :

تبلیغات