پاریس هیلتون

هموطن آنلاین – پاریس هیلتون هنرپیشه و خواننده پرآوازه امروز صبح زود به علت رانندگی در حال مستی دستگیر شد. اتومبیل این خواننده 25 ساله پاپ در ساعت 12:30 صبح توسط افسران پلیس در خیابان هالیوود متوقف و خبر دستگیری...

هموطن آنلاین – پاریس هیلتون هنرپیشه و خواننده پرآوازه امروز صبح زود به علت رانندگی در حال مستی دستگیر شد. اتومبیل این خواننده 25 ساله پاپ در ساعت 12:30 صبح توسط افسران پلیس در خیابان هالیوود متوقف و خبر دستگیری هیلتون بلافاصله توسط سخنگوی پلیس تایید شد.
ایزابلا افسری که مسئول دستگیری هیلتون بود ادعا دارد هیلتون در خودروی بنز خود مانند افراد سرگردان از سمت چپ خیابان به سمت راست آن و بر عکس حرکت می کرد.

در گزارش پلیس نوشته شده است :" افسر پلیس دریافت که خانم هیلتون الکل مصرف کرده است و در همان زمان از وی آزمایش مستی به عمل آمد و مشخص شد او در حین رانندگی مست بوده است."
هیلتون در هنگام دستگیری مشغول بازگشت از نمایشگاه خیریه ای بود. او در حال حاضر با گذاشتن وثیقه توسط نیکی خواهر و کوین کانلی نامزدش از بازداشت آزاد شده اما تا زمان برگزاری دادگاهش نمی تواند هالیوود را ترک کند.


منبع :

تبلیغات