تام کروز

هموطن آنلاین – تام کروز از بروک شیلد به علت انتقادی که از او در مورد مصرف قرص ضد افسردگی بعد از به دنیا آوردن اولین فرزندش کرده بود معذرت خواست و از او التماس کرد تا او را ببخشد....

هموطن آنلاین – تام کروز از بروک شیلد به علت انتقادی که از او در مورد مصرف قرص ضد افسردگی بعد از به دنیا آوردن اولین فرزندش کرده بود معذرت خواست و از او التماس کرد تا او را ببخشد.
هنرپیشه فیلم " ماموریت غیر ممکن " بعد از اینکه به شیلد هنرپیشه فیلم " لبخندها " گفت که مانند یک بیمار روانی رفتار کرده به شدت مورد خصم مردم قرار گرفت.
بعد از این انتقاد شیلد , کروز را یک آدم احمق و بر ضد مادران دنیا خواند.و این پاسخ باعث دشمنی زنان نیا با او شد به طوری که کروز طرفداران زن خود را از دست داد.

شیلد روز گذشته در برنامه ای تلوزیونی اعلام کرد که کروز چندی پیش به منزل وی رفته بوده و از او به خاطر انتقادی که به عمل آورده عذر خواهی کرده است و سعی دارد رابطه خود با او را شفا ببخشد.
شیلد گفت :" او به منزل من آمد و از ته قلبش از من عذر خواهی کرد. من از این که او اینقدر پشیمان بود تحت تاثیر قرار گرفتم .
" به نظر من او جز عذر خواهی و طلب بخشش که از ندامت قلبی حاصل می شد هدف دیگری را دنبال نمی کرد. ، بنابر این من عذر خواهی او را پذیرفتم."
قرار داد پر منفعت تام کروز با کمپانی پارامونت هفته گذشته به علت انتقادی که از شیلد کرده بود بعد از 14 سال به هم خورد.منبع :

تبلیغات