بازیگران تیپ و بازیگران شخصیت - اخبار ستاره ها | اخبار چهره ها | سلبریتی ها

ایسنا:فیلم ها علایق و تعلقات ما را منعکس می کنند و بازیگران پل ارتباطی بین آن سوی پرده - اندیشه و خواست فیلم ساز - و این سوی پرده هستند. نویسنده وبلاگ " رویابین ها" به نشانی http://www.misa30nema.blogfa.com/ ادامه داده است: ارتباطی که از...

ایسنا:فیلم ها علایق و تعلقات ما را منعکس می کنند و بازیگران پل ارتباطی بین آن سوی پرده - اندیشه و خواست فیلم ساز - و این سوی پرده هستند.
نویسنده وبلاگ " رویابین ها" به نشانی http://www.misa30nema.blogfa.com/ ادامه داده است: ارتباطی که از طریق حرکات، چهره ، ریتم راه رفتن و حرف زدن، وضعیت بدن و ... درک می شود، اما به اینها منحصر نمی شود؛ ما از طریق این مولفه ها به یک حضور فردی می رسیم حضوری که ناخودآگاه و بی واسطه است و حقایقی را برای ما کشف می کند که از هیچ طریق دیگری نمی توانیم به آن برسیم.

بر اساس این نوشته در یک تقسیم بندی بازیگران را به دو دسته تقسیم می کنند: بازیگران تیپ و بازیگران شخصیت.
بازیگر تیپ: این دسته بازی بر اثرقابلیت فیزیکی و وزن زیبایی شناسانه ی خود بازیگران شناخته می شوند،همانطور که یک نقاشی از طریق ترکیب بندی و فرم توجه بیننده را جلب می کند حضور فیزیکی بازیگر هم به همین نحو عمل می کند و شامل یک سلسله از حرکات و فعالیت های بازیگر می شود ؛ ترکیبی از هوش، قیافه و آسیب پذیری ...در چنین فیلمی لباس، گریم، دکور، شرایط وموقعیت ها تغییر می کند، ولی شخصیت و واکنش های او به لحاظ پیچیدگی به یک صورت باقی می ماند.
در حقیقت ویژگی ظاهر و مولفه هایی اعم از حرکت و چهره و ... قبل از بازیگر معرفی می شود و جلوتر از او با تماشاگر ارتباط برقرار می کند. بازیگران تیپ در فیلم هایی ظاهر می شوند که خود جریان فیلم اهمیت فوق العاده ای را به افراد بازیگر می دهد و بازیگر دقیقا آن خواسته ها و در نمایی دورتر خواسته و انتظارات تماشاگران را برآورده می کند.
بازیگر شخصیت: بازیگری است که می کوشد شخصیت خلق کند و آن آمیزه ای است از روان خود و روح شخصیت نوشته شده ، واز این دو ، شخصیتی کامل ، طبیعی و براساس واقعیت می سازد.

تماشاگر که مدت ها بازیگر را در قالب نقش های دیگر دیده به سرعت او را فراموش کرده و به تصویر جدید واکنش نشان می دهد. بازیگر شخصیت متحول می شود متاثر از محیط و باور پذیراست و شخصیتی دوگانه را معرفی می کند که حاصل ذهنی چند لایه است و این دو یا چند گانگی شیفتگی تماشاگر را به همراه دارد .

منبع :

تبلیغات