لیندسی لوهان

هموطن آنلاین – در صورتیکه خبر خرید حلقه نامزدی توسط هری مورتون برای لوهان صحت داشته باشد لیندسی لوهان به زودی عضو امپراطوری بزرگ خانواده مورتون خواهد شد. این رستوران دار بزرگ در جواهر فروشی کارتیر در برولی هیلز دیده...

هموطن آنلاین – در صورتیکه خبر خرید حلقه نامزدی توسط هری مورتون برای لوهان صحت داشته باشد لیندسی لوهان به زودی عضو امپراطوری بزرگ خانواده مورتون خواهد شد.
این رستوران دار بزرگ در جواهر فروشی کارتیر در برولی هیلز دیده شد که دنبال خرید انگشتری بسیار خاص می گشت.سخنگوی مورتون گفت :" من خبر حضور مورتون در جواهر فروشی کارتیر را تصدیق می کنم اما نمی توانم گویم که او چه چیزی از آنجا خریداری کرد. اگر قطعه جواهر خریداری شده یک هدیه باشد پس امری خصوصی بین او و صاحب آن هدیه است و کسی اجازه دخالت ندارد."

لوهان و مورتوم حدود 4 ماه است که با هم رابطه بسیار نزدیکی دارند و همواره در کنار هم دیده می شوند.
مورتون پسر پیتر مورتون بزرگترین هتل دارد آمریکا است.منبع :

تبلیغات