آنجلینا جولی

هموطن:ساکنان نیواورلئانز سعی دارند پس ازطوفان کاترینا زندگی وخانه های خود را بسازند و در این میان برد پیت و آنجلینا جولی مرتب به این شهر سر می زنند تا از پیشرفت پروژه آگاه شوند. آنها روز پنج شنبه در...

هموطن:ساکنان نیواورلئانز سعی دارند پس ازطوفان کاترینا زندگی وخانه های خود را بسازند و در این میان برد پیت و آنجلینا جولی مرتب به این شهر سر می زنند تا از پیشرفت پروژه آگاه شوند.
آنها روز پنج شنبه در این شهر بودند اما فقط " برادپیت " در کنفرانس خبری بعد از ظهر حضور یافت تا برنده رقابت طراحی برای بازسازی این شهر را اعلام کند این رقابت از آوریل شروع شد و شرط اصلی آن استفاده ازمواد سازگار با طبیعت بود.

پیت در این کنفرانس گفت: قصد داریم مدت زیادی را اینجا سپری کنیم این در حالی است که مراحل پیش تولید فیلم بعدی اش هم از نوامبر آغاز می شود. پیت گفت بیشتر ژانویه و فوریه را برای ساخت فیلم در" نیواورلئانز" سپری خواهد کرد .
برندگان رقابت طراحی که بردپیت بنیانگذار آن بود" متیو برمان "و" اندروکاچن" از نیویورک بودند ؛ این طرح ها شامل شش واحد تک خانواده ای و 12 واحد چند خانواده ای بودند که پیت ریاست هیت داوران این رقابت را به عهده داشت.
بیش از 100 شرکت معماری طرح های خود را برای شرکت در این رقابت فرستاده بودند ؛ اسامی شش نامزدنهایی در ماه جولای اعلام شد که هم زمان با بازدید پیت از پروژه بازسازی نیواورلئانز بود.
" پیت" ازروند بازسازی" اورلئانز" اظهار نارضایتی کرد وگفت: این مساله در حوزه عدالت اجتماعی جای میگیرد در یک فاجعه اول به آسیب پذیر تر ها کمک میکنند در حالی که ما از عهده انجام اینکار برنیامده ایم و عده بسیاری از اهالی شهر به خاطر کمبود امکانات ابتدایی از جمله بیمارستان ومدرسه قادر به بازگشت به این شهرنیستند.
برد پیت در ابتدای پروژه رقابت طراحی شهر 100 هزاردلار اهدا کرد و روز پنج شنبه نیز اعلام شد برای تامین هزینه جوایز 100 هزار دلار دیگر نیز اهدا کرده استگروه برنده 75 هزاردلار دریافت می کنند.


منبع :

تبلیغات