لیندسی لوهان

هموطن آنلاین – ویلیام اچ مکی هنرپیشه کهنه کار سینما به شدت از دست لیندسی لوهان هنرپیشه نقش مقابل خود در فیلم " بابی " عصبانی شد. او معتقد است که یک نفر باید حال لوهان را حسابی جا آورد.مکی...

هموطن آنلاین – ویلیام اچ مکی هنرپیشه کهنه کار سینما به شدت از دست لیندسی لوهان هنرپیشه نقش مقابل خود در فیلم " بابی " عصبانی شد. او معتقد است که یک نفر باید حال لوهان را حسابی جا آورد.مکی در صحنه هایی از این فیلم در مقابل لوهان قرار می گیرد و با وجود این که استعداد لوهان را ستایش می کند از رفتار او منزجر است.

او گفت :" لوهان حق ندارد برای ضبط فیلم دیر بیاید و دیگران را معطل کند . این رفتار بی نهایت توهین آمیز است."
این دومین باری است که ظرف این ماه از لوهان به شدت انتقاد می شود . او ماه گذشته در هنگام ضبط فیلم " قانون گاراژ " مرتب از زیر کار در می رفت به طوری که مدیر تولید این اثر او را دختر لوس و بی ادبی خواند.
لوهان در این فلیم در کنار فلیسیتی هافمن ایفای نقش خواهد کرد.
مکی ادامه داد " به نظر من آن چه هنرپیشگان باید بفهمند این است که زمانی که آن ها یک ساعت دیر به سر صحنه می رسند 150 نفر را معطل خود نگه می دارند و این امر چیزی جز پایین بودن سطح شعور آن ها نیست."منبع :

تبلیغات