برادپیت آنجلیا جولی را تهدید کرد - اخبار ستاره ها | اخبار چهره ها | سلبریتی ها

هموطن آنلاین – براد پیت به آنجلیا جولی هشدار داد در صورتیکه بدون اجازه وی فرزندانش را از او دور کند ، او را ترک و فرزندانش را پس خواهد گرفت. جولی روز گذشته به براد پیت گفته بود که...

هموطن آنلاین – براد پیت به آنجلیا جولی هشدار داد در صورتیکه بدون اجازه وی فرزندانش را از او دور کند ، او را ترک و فرزندانش را پس خواهد گرفت.
جولی روز گذشته به براد پیت گفته بود که قصد دارد به تنهایی در کنار فرزندانش به آفریقا برود اما این موضوع خشم براد پیت را برافروخت و جولی را تهدید کرد که فرزندانش را از وی خواهد گرفت.

جولی بر خلاف زن سابق براد پیت همسری مطیع نمی باشد و در صورتیکه براد پیت بخواهد به او فشار بیاورد مانند ازدواج های سابقش او را به راحتی کنار خواهد گذاشت.
گذشته از این ها جولی ادعا دارد که قبل از شروع فیلم جدیدش احتیاج به استراحت دارد و دور بودن از محیط خانواده حق مسلم او است.
سخنگویان این دو هنرپیشه در مورد مشاجره این دو سخنی به زبان نیاوردند و حتی وجود آن را تکذیب کردند.


منبع :

تبلیغات