جنیفر آنیستن

هموطن آنلاین – کانتری کاکس با انکار شایعات مربوط به عروسی جنیفر آنیستن گفت که آنیستن با وینس ون نامزد نمی باشد. هفته گذشته در مجله " آمریکای هفتگی " خبری مبنی بر نامزدی آنیستن به چاپ رسید اما کاکس...

هموطن آنلاین – کانتری کاکس با انکار شایعات مربوط به عروسی جنیفر آنیستن گفت که آنیستن با وینس ون نامزد نمی باشد.
هفته گذشته در مجله " آمریکای هفتگی " خبری مبنی بر نامزدی آنیستن به چاپ رسید اما کاکس در مصاحبه با مجله " زندگی و مد " گفت که آنیستن با ون نامزد نکرده است.

روز گذشته نیز هنگامی که در نمایشگاه خیریه ای از کاکس در مورد تغییر نام آنیستن به خانم ون سوال شد وی پاسخ داد که این خبر شایعه ای بیش نیست و صحت ندارد.
خود جنیفر آنیستن در این مورد سخنی به زبان نیاورده و بعضی می گویند که او به رابطه خود با ون پایان داده است.منبع :

تبلیغات