چارلی شین

هموطن آنلاین – چارلی شین و دنیس ریچارد بلاخره در زمینه تقسیم دارایهایشان به تفاهم رسیدند. وکلای این دو اعلام کردند که آن ها مایل هستند جداییشان هر چه سریعتر انجام شود و برای این کار بین خود مصالحه کرده...

هموطن آنلاین – چارلی شین و دنیس ریچارد بلاخره در زمینه تقسیم دارایهایشان به تفاهم رسیدند.
وکلای این دو اعلام کردند که آن ها مایل هستند جداییشان هر چه سریعتر انجام شود و برای این کار بین خود مصالحه کرده اند.وکیل شین گفت :" هر دو طرف این طلاق برای سریع تر انجام شدن جداییشان با هم متحد شده اند."اگرچه هنوز حکم جدایی آن ها نهایی نشده است اما این زوج مدت ها است که با هم زندگی نمی کنند و با افراد دیگر نامزد شده اند.

هنوز مشخص نیست که دادگاه سرپرستی کودکان آن ها را به چه کسی واگذار کند اما ریچارد متذکر شده که به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد کسی فرزندانش را از او جدا کند و به هر قیمتی آن ها را برای خود نگه خواهد داشت.منبع :

تبلیغات