تام کروز

هموطن آنلاین – تام کروز مدتی است که نسبت به کتی هلمز نامزد و مادر دخترش بی توجه شده است.این هنرپیشه بر خلاف گذشته که همواره از عشق افسانه ای خود نسبت به کتی هلمز سخن می گفت مدتی است...

هموطن آنلاین – تام کروز مدتی است که نسبت به کتی هلمز نامزد و مادر دخترش بی توجه شده است.این هنرپیشه بر خلاف گذشته که همواره از عشق افسانه ای خود نسبت به کتی هلمز سخن می گفت مدتی است که سکوت اختیار کرده و با هلمز در انظار مردم ظاهر نمی شود.
بنا بر گفته یکی از نزدیکان این دو، کروز شبها بسیار دیر به خانه بر می گردد و مواقعی نیز که در کنار هلمز است تمام مدت خود را با دخترش سرگرم می کند.

این تغییر رفتار کروز بسیاری را متعجب کرده است زیرا این دو هنرپیشه قرار بود در پاییز ازدواج خود را جشن بگیرند اما به نظر می رسد کروز تصمیم خود را عوض کرده است.
هلمز که از این موضوع بسیار ناراحت است دیگر اجازه نمی دهد کسی به دیدن او و دخترش برود و حتی افراد خانواده خود را به منزلش راه نمی دهد.
هنوز علت این دلسردی کروز مشخص نیست اما یکی از دوستان وی او را در گفتگویی دمدمی مزاج خوانده است.منبع :

تبلیغات