پاریس هیلتون

هموطن آنلاین – روز گذشته بعد از اینکه خرس کوالای خانگی هیلتون ، او را گاز گرفت این هنرپیشه به سرعت روانه بیمارستان شد.این خرس که " نوزاد عشق " نام دارد هنگامی که پاریس در ساعت 3 صبح مشغول...

هموطن آنلاین – روز گذشته بعد از اینکه خرس کوالای خانگی هیلتون ، او را گاز گرفت این هنرپیشه به سرعت روانه بیمارستان شد.این خرس که " نوزاد عشق " نام دارد هنگامی که پاریس در ساعت 3 صبح مشغول بازی با او در منزلش واقع در هالیوود بود او را به شدت گاز گرفت.
با توجه به مطالب درج شده در سایت خبری TMZ.com زخم حاصل از گاز گرفتن این حیوان به شدت عمیق بود و پزشکان به هیلتون واکس کزاز و هاری زدند.

خوشیختانه هیلتون مجبور نشد مدت زمان زیادی در بیمارستان بماند و بعد از این که پزشکان مطمئن شدند خطری او را تهدید نمی کند وی را روانه منزلش کردند.منبع :

تبلیغات