پاریس هیلتون

هموطن آنلاین – نیکول ریتچی به رسانه ها گفت که از پاریس هیلتون کینه ای به دل ندارد و حاضر است با او ازدواج کند.بعد از اینکه پاریس برای آشتی با نیکول پا پیش گذاشت به نظر می رسد که...

هموطن آنلاین – نیکول ریتچی به رسانه ها گفت که از پاریس هیلتون کینه ای به دل ندارد و حاضر است با او ازدواج کند.بعد از اینکه پاریس برای آشتی با نیکول پا پیش گذاشت به نظر می رسد که دل نیکول به رحم آمده و می خواهد با پاریس آشتی کند.
ریتچی به مجله " در دسترس " گفت :" من نیز پاریس را دوست دارم و باید اعتراف کنم که دلم برایش تنگ شده است. او دختر خوبی است و اختلاف ما به راحتی قابل حل می باشد. "

او همچنین افزود :" پاریس هر گاه که بخواهد می تواند به دیدن من بیاید و در خانه من برای او همیشه باز است."
در صورتی که این دو هنرپیشه با هم آشتی بکنند کارگردان مجموعه " زندگی ساده " دیگر مشکلی برای کار با آن ها نخواهد داشت.
عدم آشتی این دو هنرپیشه می توانست به قیمت از دست دادن کارشان تمام شود.منبع :

تبلیغات