کانتری کوکس به مشاور نیاز دارد - اخبار ستاره ها | اخبار چهره ها | سلبریتی ها

هموطن آنلاین – کانتری کوکس و دیدوید آرکت بعد از اینکه در تعطیلات در برابر خبرنگاران با هم دعوای سختی کردند به مشاور رجوع کردند تا برای حل مسائل خانوادگی به آن ها کمک کند. کوکس هنرپیشه سابق سریال "دوستان...

هموطن آنلاین – کانتری کوکس و دیدوید آرکت بعد از اینکه در تعطیلات در برابر خبرنگاران با هم دعوای سختی کردند به مشاور رجوع کردند تا برای حل مسائل خانوادگی به آن ها کمک کند.
کوکس هنرپیشه سابق سریال "دوستان " در مورد مشکلات خود با لورا درن هنرپیشه فیلم " پارک ژواسیک " صحبت کرد و درن به او پیشنهاد کرد با یک مشاور صحبت کند.

او به مجله " زندگی " گفت :" من به خوبی دریافتم که اگر به دیدن یک مشاور نروم زندگیم بر باد می رود. بنابراین بلافاصله از مشاوری وقت گرفتم و به دیدنش رفتم."
کوکس برای حل مشکل خانوادگیش تصمیم گرفته کار را برای مدتی کنار بگذارد و به زندگی خانوادگیش بچسبد.
او افزود :" من با چنگ و دندان زندگیم را حفظ خواهم کرد و اجازه نمی دهم مشکلات من را از پا در بیاورد!"منبع :

تبلیغات