هالیوود | دنیایی پر از معادله - اخبار ستاره ها | اخبار چهره ها | سلبریتی ها

ایسنا:دنیای هالیوودی پر از معادله است. پر از معادله های حساب شده با قهرمان های شکست ناپذیز و بعضا جاویدان. پر از ویروس های اسرار آمیز. هالیوود سرگذشت، و تولد قدرت هاست... نویسنده ی وبلاگ "مسافر رؤیای زندگی" به نشانی http://mosafere26.parsiblog.com/ آورده است: هالیوود...

ایسنا:دنیای هالیوودی پر از معادله است. پر از معادله های حساب شده با قهرمان های شکست ناپذیز و بعضا جاویدان. پر از ویروس های اسرار آمیز. هالیوود سرگذشت، و تولد قدرت هاست...
نویسنده ی وبلاگ "مسافر رؤیای زندگی" به نشانی http://mosafere26.parsiblog.com/ آورده است: هالیوود یک دیوار نامرئی حائل که مردمی برتر و ویژه را در هر موقعیت خطرناکی می تواند حفظ کند... پرده ی نمایش دنیای هالیوود نشانی از سیطره ی قدرتی بزرگ که هر معادله ی مشکوکی را از روی تخته پاک می کند تا دنیا پاک پاک باشد.

در بخشی از این نوشته آمده است: دنیای هالیوودی یک دنیای مقتدر که اکثر جنگ هایش بدون خون ریزی است و تا دلتان بخواهد قربانیِ مصرف گرا دارد. یک دنیای مقتدر که پلیس های مقتدر و زبده اش هر وقت سگ های شامه کوسه ایشان بوی خطر را کیلومترها آن ورتر حس کنند دست به کار می شوند و بقیه ی کارها را با جلوه های ویژه انجام می دهند.
این بلاگر افزوده است: دنیای هالیوودی دنیاییست که به ثروت های میلیارد دلاری روی پرده ی سینماها قانع نمی شود. یک دنیای محبوب که می تواند خیلی خوب بر روی افکار دویست و چهل میلیون و چندی از مردم این کره ی خاکی سلطه کند. دویست و چهل میلیونی که از نگاه قهرمان های هالیوودی فقط آنها مردم زمین هستند... .

منبع :

تبلیغات