آمیتاب باچان

هموطن:دولت پاکستان انتشار پوستری متعلق به تصویر «آمیتاب باچاب» در کنار پرچم این کشور را در کراچی ممنوع کرد. این پوستر مربوط به یک آگهی تبلیغاتی با این عنوان که چه کسی می خواهد میلیونر شود، بود. این عکس اولین بار...

هموطن:دولت پاکستان انتشار پوستری متعلق به تصویر «آمیتاب باچاب» در کنار پرچم این کشور را در کراچی ممنوع کرد.
این پوستر مربوط به یک آگهی تبلیغاتی با این عنوان که چه کسی می خواهد میلیونر شود، بود.
این عکس اولین بار دوشنبه گذشته در روزنامه ایندیپندنس پاکستان منتشر شد.

مقامات کراچی در مصاحبه با خبرگزاری روزیترز گفتند: عکس باچان در کنار پرچم پاکستان اقدامی فتنه برانگیز است.
به گفته این مقامات، جایگاه کنار پرچم، تنها متعلق به قهرمان ملی است، نه کس دیگری.
منبع :

تبلیغات