نیکول کیدمن

هموطن آنلاین – هاف هافنر از این که نیکول کیدمن حاضر نشد در روی جلد مجله " پلی بوی " لخت ظاهر شود بسیار ناراحت و خشمگین است.او از زمانی که کیدمن تئاتر " اتاق آبی " را بازی کرد...

هموطن آنلاین – هاف هافنر از این که نیکول کیدمن حاضر نشد در روی جلد مجله " پلی بوی " لخت ظاهر شود بسیار ناراحت و خشمگین است.او از زمانی که کیدمن تئاتر " اتاق آبی " را بازی کرد محو زیبایی و لطافت او شده و همواره آرزوی داشته از او برای فروش بیشتر مجله خود استفاده کند.
کیدمن در این تاتر که در سال 1999 اجرا شد آنچنان شاهکاری آفرید که هر مردی آرزو می کرد بتواند او را برای خود تصاحب کند.

هافنر گفت :" کیدمن محسور کننده است و تصویر او در حالی که سیگاری بر لب و شلوارک گشادی در پا دارد همه را فریفته خواهد کرد و ذهن مردها را برای ماه ها به خود وا می دارد.
" او بعد از ازدواجش تغییر کرده و اگر من این پیشنهاد را چند ماه قبل به او می دادم او حتما آن را قبول می کرد."منبع :

تبلیغات